Kostiumy

Ceny paliw


>

+ zgłoś zmiany w cennikach lub SMS/MMS 888 41 22 22

Zmiany cen od ostatniej aktualizacji: - spadek, - wzrost, - bez zmian
Stacja Pb 95 ON LPG aktualizacja
BP Sądowa 5,99 5,99 3,22 17.10.2021
Circle K Sądowa 5,94 5,92 3,22 14.10.2021
TM Sądowa 5,90 5,90 3,20 14.10.2021
Shell Podgórna 5,89 5,79 3,06 7.10.2021
Olkop Podgórna 5,95 5,95 3,15 15.10.2021
InterMarche Podgórna 5,85 5,89 3,09 15.10.2021
Orlen Sikorskiego 5,92 5,88 3,22 14.10.2021
Seydak Sikorskiego 5,93 5,88 3,07 14.10.2021
Orlen 18 Stycznia 5,89 5,85 - 14.10.2021
Your Way, ul. Polna 2 5,79 5,76 3,03 7.10.2021
Auto Gaz CERAKO, ul.Podgórna -- -- 2,99 7.10.2021
Orlen Gorczenica 5,82 5,42 2,74 24.08.2021
Orlen Jabłonowo Pom. 5,92 5,92 3,24 17.10.2021
Stacja Paliw w Zbicznie 5,86 5,59 2,87 28.09.2021
GABAR Świedziebnia 4,49 4,36 1,99 3.01.2021
Stacja Paliw w Brzoziu 5,39 5,29 2,59 11.04.2021
Stacja Paliw w Osieku 5,95 5,93 3,14 15.10.2021
EMKA Osiek 5,95 5,95 3,14 15.10.2021
Stacja Paliw w Bartniczce 5,79 5,39 -- 30.08.2021Aktualizacja: 2021.10.18, stat: 146765