Ceny paliw


+ zgo zmiany w cennikach lub SMS/MMS 888 41 22 22

Zmiany cen od ostatniej aktualizacji: - spadek, - wzrost, - bez zmian
Stacja Pb 95 ON LPG aktualizacja
BP Sdowa 5,19 5,24 2,60 14.10.2018
Circle K Sdowa 5,14 5,38 2,57 9.11.2018
TM Sdowa 5,12 5,32 2,56 9.11.2018
Shell Podgrna 5,09 5,29 2,50 9.11.2018
Olkop Podgrna 4,99 5,15 2,39 9.11.2018
InterMarche Podgrna 4,99 5,15 2,39 9.11.2018
Orlen Sikorskiego 5,14 5,38 2,57 9.11.2018
Seydak Sikorskiego 4,99 5,19 2,45 9.11.2018
Orlen 18 Stycznia 5,09 5,26 -- 9.11.2018
Auto Gaz, ul. Lidzbarska 45 -- -- 2,49 9.11.2018
Auto Gaz CERAKO, ul.Podgrna -- -- 2,38 8.11.2018
Orlen Gorczenica 5,19 5,07 2,35 12.09.2018
Orlen Jabonowo Pom. 5,09 5,04 2,26 2.09.2018
Stacja Paliw w Zbicznie 5,14 4,99 2,34 12.09.2018
GABAR wiedziebnia 5,08 4,98 2,28 20.08.2018
Stacja Paliw w Brzoziu 5,19 5,09 2,12 19.06.2018
DUET Osiek 5,12 5,05 2,29 12.09.2018
EMKA Osiek 5,08 4,98 2,28 20.08.2018
Stacja Paliw w Bartniczce 5,19 5,05 -- 27.09.2018Aktualizacja: 2018.11.09, stat: 577237