EKONKA


Dyżury aptek


Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.
Dyżury aptek w święta czerwiec - wrzesień 2022
Harmonogram pracy aptek w miesiącu czerwcu 2022r.
Harmonogram pracy aptek w miesiącu lipcu 2022r.
Harmonogram pracy aptek w miesiącu sierpień 2022r.
Harmonogram pracy aptek w miesiącu wrzesień 2022r.


Aktualizacja: 2022.06.02, stat: 10337