Wiadomo禼i lokalne, wszystkie kategorie

B眃 na bie勘co, zam體 aktualno禼i na E-MAIL

Najpopularniejsze wiadomo禼i z ostatnich 7 dni.

W sumie news體 w kategori "wszystkie kategorie" , jeste na stronie 1 z 1


<<< | >>>
AKTUALNOI > KPP Brodnica > Nietrze紈y kierowca doprowadzi do czo硂wego zderzenia pojazd體

Brodniccy policjanci wyja秐iaj okoliczno禼i zdarzenia drogowego, do kt髍ego dosz硂 w miniona sobot (10.11.) w Brodnicy przy ul. Wczasowej. 39-letni kierowca Mitsubishi na 硊ku drogi zderzy si czo硂wo z inny pojazdem.
W minion sobot (10.11.) oko硂 godz. 17.00 brodnicki dy縰rny otrzyma ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 10.11.2018, 19:31 , Komentarzy: 5, wy秝ietle: 4018
AKTUALNOI > KPP Brodnica > Nie zatrzyma si do kontroli drogowej, a podczas ucieczki pope硁i szereg wykrocze

Do policyjnego aresztu w Brodnicy trafi 23-letni m昕czyzna, kt髍y dzisiejszej nocy nie zatrzyma si do kontroli drogowej, a uciekaj眂 pope硁i szereg wykrocze. M昕czyzna straci ju prawo jazdy, a za pope硁ione przest阷stwo niezatrzymania si do kontroli oraz wykroczenia odpowie przed s眃em. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 10:53 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 1227
AKTUALNOI > Brodnica.net > Praca szpitala 12 listopada

12 listopada b.r. szpital b阣zie pracowa w trybie powszednim, tzn. czynne b阣: g丑wna rejestracja, oddzia硑, oraz poradnie specjalistyczne. Wykonywane b阣 zaplanowane zabiegi i operacje.
Natomiast Powiatowa Przychodnia Rodzinna POZ b阣zie funkcjonowa砤 w trybie 秝i眛ecznym (Nocna i i眛eczna Opieka Zdrowotna) – ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 10.11.2018, 19:10 , Komentarzy: 4, wy秝ietle: 788
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > I sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Komisarz Wyborczy w Toruniu, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. zwo砤 pierwsz sesj nowo wybranej Rady Miejskiej w Brodnicy. I sesja Rady Miejskiej w Brodnicy odb阣zie si 20 listopada 2018 roku o godzinie 13.00. Porz眃ek obrad przedstawia si nast阷uj眂o:
1. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 10:00 , Komentarzy: 8, wy秝ietle: 762
AKTUALNOI > Brodnica.net > Kinoteka Brodnica - listopad

W listopadzie zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury na filmowe seanse. 18 listopada odb阣 si seanse dla najm硂dszych widz體, 19 listopada wyemitowane zostan dwa filmy w ramach obchod體燲XVII TYGODNIA KULTURY CHRZEIJA裇KIEJ. 27 i 29 listopada Kino Mocne i Kino nie tylko ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 14.11.2018, 11:15 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 650
AKTUALNOI > Brodnica.net > Tomograf okresowo nieczynny

W zwi眤ku z okresowym przegl眃em technicznym tomografu i konserwacj urz眃zenia, zawieszone jest wykonywanie diagnostyki TK. O ponownym uruchomieniu tomografu poinformujemy Pa駍twa niezw硂cznie.

紃骴硂: ZOZ Brodnica ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 13.11.2018, 16:22 , Komentarzy: 7, wy秝ietle: 589
AKTUALNOI > Brodnica.net > Koncert dla Angeliki

16 LISTOPADA ZAPRASZAMY DO BDK NA KONCERT CHARYTATYWNY. DLA ANGELIKI KRAKOWSKIEJ zagraj: K.A.T.S., KEPA oraz Ireneusz Borowski. Rozpocz阠ie o godz. 18.30.
ZBI覴KA NA CEL: SCHODOZ ORAZ ROCZNA REHABILITACJA - BY ANGELIKA MOG WR覥I DO SPRAWNOI.
Historia Angeliki

BDK ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 16.11.2018, 14:26 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 504
AKTUALNOI > Brodnica.net > Wr阠zenie za秝iadczenia o wyborze W骿ta Gminy Brodnica

W czwartek 8 listopada 2018 r. w Urz阣zie Gminy Brodnica Przewodnicz眂y Gminnej Komisji Wyborczej w Brodnicy Maciej Jan Kaniewski wr阠zy za秝iadczenie o wyborze nowemu W骿towi Gminy Brodnica Panu Adamowi Zalewskiemu.
Gratulacje w骿towi elektowi przekaza r體nie obecny w骿t Edward kaszewski.
Nowo ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 08:39 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 452
AKTUALNOI > Starostwo Powiatowe > Zamkowa 13 A na sprzeda

Cztery lokale u縴tkowe znajduj眂e si w nieruchomo禼i po硂縪nej przy ul. Zamkowej 13a w Brodnicy oraz nieruchomo舵 gruntowa zosta硑 wystawione na sprzeda. Starosta Brodnicki reprezentuj眂y Skarb Pa駍twa oraz Zarz眃 Powiatu og硂sili przetarg ustny nieograniczony na ich nabycie.

Na przetarg zosta硑 ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 16.11.2018, 14:55 , Komentarzy: 1, wy秝ietle: 400
AKTUALNOI > Brodnica.net > Turniej Halowej Pi砶i No縩ej o Puchar W骿ta Gminy Brodnica

11 listopada 2018 r., w hali sportowej w Gorczenicy odby si otwarty Turniej Halowej Pi砶i No縩ej o Puchar W骿ta Gminy Brodnica z okazji Narodowego i阾a Niepodleg硂禼i.
G丑wnym celem turnieju by硂 uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polsk niepodleg硂禼i oraz popularyzacja gry ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 13.11.2018, 11:44 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 373
AKTUALNOI > Starostwo Powiatowe > Stypendia dla prymus體 z燣idzbarskiej

W czwartek, 8 listopada w I Liceum Og髄nokszta砪眂ym w Brodnicy najlepszym uczniom wr阠zone zosta硑 stypendia. Prymusom z "Pierwszego Og髄niaka" gratulowa osobi禼ie starosta brodnicki Piotr Boi駍ki.
Przypomnijmy, najlepszym uczniom szk蟪 prowadzonych przez Powiat Brodnicki przyznawane s jednorazowe stypendia. W tym semestrze ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 13:58 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 337
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Od 1 grudnia br. zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej

ZUS Oddzia w Toruniu wraz ze wszystkimi podleg硑mi jednostkami terenowymi tj. w plac體kach ZUS we W硂c砤wku, Grudzi眃zu, Brodnicy, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz w Rypinie od 19 listopada do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz asystent體 medycznych:
1. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 13.11.2018, 10:39 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 326
AKTUALNOI > Brodnica.net > Tomograf ju dzia砤

Informujemy, 縠 wznowili秏y wykonywanie diagnostyki tomografem komputerowym w naszym szpitalu. Obecnie mamy kr髏kie terminy oczekiwania na badanie.

紃骴硂: ZOZ Brodnica ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 13:26 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 295
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Zapraszamy na XXVIII Dni Kultury Chrze禼ija駍kiej

XXVIII Dni Kultury Chrze禼ija駍kiej pod has砮m "POWSTA Z GROBU NA TWE WDNE SWO" Brodnica, 18-30.11.2018 r.

Harmonogram

18.11.2018 r.
9.30 - ko禼i蟪 farny Msza 秝. inauguruj眂a XXVII Dni Kultury Chrze禼ija駍kiej z udzia砮m Miejskiego Ch髍u Canto Grazioso

19.11.208 ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 14.11.2018, 10:21 , Komentarzy: 5, wy秝ietle: 239
AKTUALNOI > Brodnica.net > Zawody w strzelectwie sportowym - wyniki

10 listopada na strzelnicy 4 Pu砶u Chemicznego w Brodnicy odby硑 si otwarte zawody w strzelectwie sportowym z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodleg硂禼i o Puchar Burmistrza Brodnicy.

Zawody przeprowadzi砤 komisja w sk砤dzie:
1. Kazimierz Hurtak – s阣zia kl. III PZSS ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 08:57 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 195