AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > O tym trzeba pamiętać

W 2024 roku weszły w życie ważne zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Zamiast zawiadomienia o nabyciu pojazdu wprowadzono od razu obowiązek rejestracji. Nadal jednak trzeba będzie zawiadamiać o zbyciu. Ponadto obowiązują nowe terminy rejestracji oraz wysokości kary za ich niedopełnienie bądź przekroczenie.

Rejestracja pojazdów - przypominamy o ważnych zmianach

REJESTRACJA

Właściciel pojazdu zobowiązany jest złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeśli właścicielem jest przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami, termin rejestracji wynosi 90 dni.

Warto też wiedzieć, że obowiązek rejestracji w wyznaczonym terminie dotyczy również pojazdów nabytych w drodze spadku. W takim przypadku termin 30 dni jest liczony od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo od dnia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

ZBYCIE POJAZDU

Mimo wprowadzonych od początku roku zmian, nie zniknął obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Nadal właściciel powinien dokonać zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zbycia pojazdu lub zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Od 1 stycznia 2024 r. zgłoszenia zbycia pojazdu właściciel dokonuje zgodnie z miejscem swojego zamieszkania (siedzibą) lub czasowego zamieszkania, a nie zgodnie z miejscem rejestracji pojazdu.

KARY ADMINISTRACYJNE

Jeśli właściciel nie dokona rejestracji pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze administracyjnej w wysokości 500 zł. W przypadku, gdy termin przekroczy 180 dni, kara zostaje podwyższona do kwoty 1000 zł. Na większe kary naraża się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Za przekroczenie 90-dniowego terminu podlega on karze w wysokości 1000 zł, natomiast po upływie 180 dni kara wynosić będzie 2000 zł.

Za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie właściciel ponosi karę w wysokości 250 zł.

Z wszelkimi sprawami związanymi z rejestracją pojazdów i zgłoszeniem zbycia zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Zachęcamy też gorąco do korzystania z przygotowanych dla Państwa form obsługi na odległość. Instrukcje i formularze znajdą Państwo na głównej witrynie internetowej starostwa, pod adresem www.brodnica.com.pl w zakładkach: "Rejestracja pojazdu. Wypełnij formularz", "Załatwiaj na odległość" lub "Jak załatwić sprawę".
pm

Źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 22.03.2024, 20:21 , Komentarzy: 1, wyświetleń: 661

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.
A jaka kara dla starostwa za opieszałość i lekceważenie petent
Dodany 25.03.2024, 15:47 przez nic