baner Mieszkanie

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Po sesji

22 grudnia obradowali radni Powiatu. Na XXIII sesji m.in. przyjęto uchwały budżetowe , analizowano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
Korekty planu budżetowego na rok bieżący wynikały z konieczności wprowadzenia dodatkowych dochodów i wydatków z kasy Powiatu .
Dodatkowe dochody to, między innymi , większa część oświatowa subwencji ogólnej , która przeznaczona jest na dofinansowanie większych zadań w oświacie, w tym dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe szkół i placówek oświatowych.
W I LO poza koniecznymi wydatkami na środki czystości, odzież robocza dla pracowników, olej opałowy itp. będzie też można wymienić część okien w budynku szkolnym i kupić nowy komputer.
W ZSZ w Brodnicy zwiększone środki pozwolą m.in. na naprawę dachu uszkodzonego po wichurze i dokupienie potrzebnego sprzętu ( krzesła, stoliki, tonery, dla internatu kilka tapczanów i stolików itp. ). W Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy przygotuje się sieć w nowej sali komputerowej i kupi kserokopiarkę. W ZS w Jabłonowie Pom. zaplanowano zakup kostki brukowej na plac apelowy i dokupienie wyposażenia szkoły. W szkole zawodowej specjalnej będą środki na dokupienie potrzebnych mebli i sprzętu i częściową wymianę okien w salach lekcyjnych.
W PCKPiU, między innymi, opłacony będzie remont niektórych pomieszczeń i zakupy sprzętu do pracowni elektrotechniki, spawalni i wózka widłowego.
Dodatkowe środki w budżecie Powiatu przeznaczone zostały, m.in. także na dofinansowanie domu pomocy społecznej i pomoc stypendialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
Mieczysław Stachowicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym wyniki rocznej kontroli , przeprowadzonej w jednostkach powiatowych. Komisja kontrolowała prace Zarządu Dróg Powiatowych, PCPR i ZSR w Brodnicy. W Zespole Szkół Rolniczych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, do PCPR i ZDP przekazano zalecenia pokontrolne, które są przez adresatów na bieżąco realizowane.
W specjalnej uchwale Rada Powiatu wyraziła swój zdecydowany sprzeciw wobec likwidacji linii kolejowej na odcinku Działdowo- Brodnica. Stanowisko rady przekazane będzie, m.in. do Marszałków Województw Kujawsko- Pomorskiego i Warmińsko- Mazurskiego.
Kwestia przewozów pasażerskich wystąpiła także w końcowej części sesji. Radna Anna Kupczyk zgłosiła zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania przewoźników prywatnych, którzy bez uzgodnienia korzystają z przystanków miejskich oraz lokalizują nowe miejsca zatrzymania na Dużym Rynku.
Czesław Głowacki, zastępca kierownika wydziału komunikacji i transportu w starostwie wyjaśniał, że wprawdzie w starostwie wydaje się licencje i zezwolenia dla przewoźników prywatnych, jednak żaden z nich nie otrzymał zgody na przejazd przez brodnicki rynek, a korzystanie z przystanków już istniejących , może odbywać się tylko po wcześniejszym zawarciu umowy z właścicielami przystanków.
Integralną

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1165

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.