AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Rocznicowe uroczystości

W piątek, 18 stycznia w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się uroczystość z okazji 99. rocznicy powrotu Pomorza do Macierzy i 74. rocznicy wyzwolenia Brodnicy spod okupacji hitlerowskiej. Starosta Brodnicki wygłosił okolicznościowe przemówienie i uhonorował zasłużonych dla Powiatu Brodnickiego.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13. Pół godziny wcześniej delegacje władz powiatu i miasta złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności.
Podczas rocznicowego spotkania w Pałacu Anny Wazówny starosta Piotr Boiński przywołał historyczne fakty sprzed 99 lat.
- Mroźny, styczniowy świt 18 stycznia 1920 roku wstawał nad miastem, ale chociaż była to niedziela, nikt już nie spał. Wszyscy byli na nogach. Około godziny szóstej rano ostatnie osłonowe oddziały niemieckie zaczęły opuszczać miasto, a około godziny dziewiątej nie było już w Brodnicy niemieckiego żołnierza - nakreślił obraz historycznego dnia przewodniczący Zarządu Powiatu, przedstawiając następnie wydarzenia, które doprowadziły do powrotu Pomorza do Macierzy.
Kończąc swoje wystąpienie, starosta Piotr Boiński wspomniał też w mocnych słowach o historii sprzed 74 lat i o obowiązku zachowania w pamięci tamtych ważnych, lecz dramatycznych dla miasta i regionu wydarzeń.
- Za kilka dni rocznica innego wyzwolenia - powiedział starosta. - Padają ostatnio różne głosy, także z naszego środowiska, aby datę 23 stycznia wykreślić, wymazać. Szanowni Państwo, tego się na da zrobić. Pewnych rocznic, w zależności od koniunktury, można nie obchodzić, ale pamiętać trzeba. Historia nigdy nie jest czarno-biała. Dla pamięci pokoleń trzeba pamiętać o faktach, mówić o nich, a przede wszystkim wyciągać wnioski. Żeby te prawidłowe wnioski wyciągać, trzeba przypominać. Przypominać, w jaki sposób potraktowano po 23 stycznia 1945 roku nasze miasto, nasz region.
O budowanie wspólnoty bez złych słów i nienawiści, przypominając gdańską tragedię z ostatnich dni, zaapelował w trakcie swojego wystąpienia w Pałacu Anny Wazówny poseł Zbigniew Sosnowski.
Uroczystość rocznicowa była okazją do uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla miasta i powiatu. Wyróżnienia przyznawane za szczególne zasługi dla powiatu wręczyli starosta Piotr Boiński i wicestarosta Stanisław Kosakowski.

Zasłużeni dla miasta odebrali wyróżnienia z rąk burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza i przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Dombrowskiego. Przewodniczący na zakończenie rocznicowych obchodów (już w części nieoficjalnej) wygłosił noworoczne przesłanie, wznosząc wspólny toast za pomyślność mieszkańców miasta i powiatu.
O oprawę artystyczną rocznicowej uroczystości zadbała młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pod kierunkiem swoich nauczycieli.

Wyróżnieni za zasługi dla powiatu
Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria
Halina Jagieło - przewodnicząca Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich "Kobiety z pasją", przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Brudzawach - w podziękowaniu za działalność na rzecz krzewienia kultury i tradycji ludowej, promocję walorów polskiej wsi, cenne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, długoletnie prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Brudzawach oraz aktywną integrację kobiet w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich "Kobiety z pasją".

Dh Roman Hanuszewski - prezes OSP w Nieżywięciu, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Brodnicy, założyciel, trener i opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członek Komisji ds. młodzieży przy Zarządzie Wojewódzkim Związku OSP w Toruniu - z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią pracę i zaangażowanie w Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie brodnickim, kultywowanie szlachetnych idei ochotniczej straży pożarnej, działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wychowania obywatelskiego młodzieży.

Dh Krzysztof Żebrowski - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzu - w podziękowaniu za ofiarną służbę, trud i poświęcenie w pracy na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kultywowania szlachetnych idei ochotniczej straży pożarnej, zaangażowanie w działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "Bądźmy Razem" - w podziękowaniu za działalność kulturalną i oświatową wśród młodzieży, integrację społeczności lokalnej oraz aktywną pracę na rzecz łączenia pokoleń.

Statuetka Brodnicki Nenufar
Małgorzata Lutowska, dyrygent i kierownik Chóru "Arioso" ze Świedziebni w podziękowaniu za działalność społeczną, wkład i zaangażowanie w rozwój kultury muzycznej w Gminie Świedziebnia, działania integrujące i aktywizujące lokalną społeczność oraz promocję powiatu.

Szklany grawerton
Dr Andrzej Jackiewicz, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Wyróżnienie jest podziękowaniem za długoletnią bardzo dobrą współpracę z samorządem Powiatu Brodnickiego.

Bryg. Piotr Rutkowski, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy w podziękowaniu za długoletnią, wzorową pracę w Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, profesjonalizm w codziennej służbie,
działania edukacyjne i kultywowanie tradycji strażackich wśród dzieci i młodzieży oraz gotowość do niesienia pomocy w każdej trudnej sytuacji.

Wyróżnienie Starosty Brodnickiego
Maciej Zieliński w podziękowaniu za działalność społeczną i charytatywną; wieloletnią organizację charytatywnego koncertu świątecznego "Raz do Roku", dzięki któremu hojnie jest wspierana działalność Domu Dziecka w Brodnicy. Za życzliwość i gotowość do bezinteresownego działania dla wspólnego dobra.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 23.01.2019, 09:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 470

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.