baner
Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu

Zarząd Powiatu w Brodnicy uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium podczas XI Sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek, 11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej ZAZ przy ul. Kamionka 24. Radni przyjęli uchwały bez głosu sprzeciwu po debacie nad "Raportem o stanie Powiatu Brodnickiego" i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
W posiedzeniu oraz głosowaniach nad uchwałami uczestniczyło 18 spośród 19-osobowego składu rady. Było zatem niezbędne kworum do podejmowania uchwał. Radni wysłuchali wystąpienia starosty Piotra Boińskiego na temat "Raportu o stanie Powiatu Brodnickiego w 2018 r."

- Z raportu wynikają wnioski, z którymi w najbliższym czasie będzie trzeba się zmierzyć - powiedział starosta. - Symptomy tych wyzwań można było już zauważyć wyraźnie w 2018 roku. Niewątpliwie trzeba będzie podjąć pracę nad nową strategią powiatu, wytyczyć nowe kierunki, cele i zadania.
Starosta wskazał na konieczność przygotowania się do pozyskania środków w nowej perspektywie unijnej, mając na uwadze wieloletnią prognozę finansową powiatu oraz utrzymanie stabilności budżetu. Podkreślił, że do szczególnych wyzwań będzie należeć oświata, na którą w 2019 roku, przy zmniejszającej się subwencji, powiat dołoży z własnych środków ponad 3 mln 200 tys. zł. oraz 2 mln 724 tys. zł. na inwestycje. Płace w oświacie pochłaniają zaś ponad 85 proc. subwencji. Wzrost udziału w podatku PIT nawet w połowie nie jest w stanie zrównoważyć tych wydatków. Kolejnym wyzwaniem jest zbilansowanie działalności brodnickiego szpitala.

- Wprowadzony w 2018 roku ryczałt, który miał zapewnić szpitalom bezpieczny byt, okazał się, co już sygnalizowaliśmy w kwietniu 2018 roku, klapą – powiedział starosta. - Tylko w wyniku podpisanych w ubiegłym roku przez ministra porozumień płacowych powinien być wyższy o około 15 procent. Tymczasem działania ministra podjęte w marcu br. po fali protestów tylko spłaszczają te wartości o stopień inflacji. Zostały podjęte tylko rozmowy na temat zwiększenia wartości ryczałtu w sferze chirurgii ogólnej i interny. Tak się nie da prowadzić działalności leczniczej, na pewno zlikwidować kolejek, a co dopiero inwestować.
Podsumowując, starosta podkreślił, że w najbliższych latach oświata i zdrowie będą determinować działalność bieżącą i inwestycyjną powiatu oraz możliwości realizowania zadań własnych.
Po około półgodzinnej debacie, w której zabierający głos zwracali uwagę m.in. na problemy dotyczące bezpieczeństwa w kontekście sieci dróg, problemy ekologii, retencji wód, postulując też na przyszłość o większą uwagę w raporcie dla dziedzin turystyki i kultury, rada 16 głosami "za" przy dwóch wstrzymujących się udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali wystąpień starosty Piotra Boińskiego oraz skarbnik Marzanny Fettke na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego w 2018 r., a także podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Następnie rada 17 głosami "za" przy jednym wstrzymującym się udzieliła Zarządowi Powiatu w Brodnicy absolutorium za 2018 r.

Relacja wideo z XI Sesji Rady Powiatu
Wyniki głosowań nad uchwałami XI Sesji Rady Powiatu
Raport o stanie Powiatu Brodnickiego w 2018 r.


źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 17.06.2019, 07:55 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 628

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.