WSZYSTKIE KATEGORIE | OSTATNIO DODANE | LOSOWO WYBRANE | DODAJ DOWCIP
Cudze ganicie, swego nie znacie - skandalizujca powie Damiana Barda Kod Jana Matejki nie doczekaa si dotychczas sw potpienia, na jakie zasuguje!
W Muzeum Narodowym w Warszawie zamordowano portiera, Stanisawa Chociebuskiego. Jego zwoki zostay znalezione pod obrazem Jana Matejki "Zawieszenie dzwonu Zygmunta", w takiej pozycji, jakby robi ora na niegu. Zagadkowe okolicznoci mierci portiera naprowadzaj policj na coraz bardziej sensacyjne wtki: okazuje si, e to morderstwa nie byo czysto kryminalne, lecz zwizane z tajemnic od wiekw skrztnie ukrywan przez Episkopat Polski.
Stanisaw Chociebuski przed mierci zdy zostawi zakodowan wiadomo, a jego ciao jest czci szyfru. Mog go zama jedynie wnuczka portiera, Bella Rapaport, kryptograf z komendy stoecznej policji, oraz przybyy do Warszawy ze Stanw Zjednoczonych historyk sztuki, znawca szkoy monachijskiej, specjalizujcy si w twrczoci Jana Matejki.
Zagadka zostaje rozwikana: w katedrze gnienieskiej w rce policji wpada dokument Dagome Iudex, rzekomo zaginiony, faktycznie za ukrywany tam, w sarkofagu w. Wojciecha, przez metropolit gnienieskiego. Prcz przepisw na mac, gefilte fisz i czulent zawiera on informacj, e ksi Mieszko I wcale si nie ochrzci, tylko obrzeza, prawdziwe imi ksicia to Mosze, a nie Mieszko, Dbrwka za miaa na imi Debora. Kontrowersyjne teorie sformuowane przez autora powieci opieraj si m.in. na badaniach Protokow Mdrcw Syjonu i symboliki Zoharu oraz kabay luriaskiej.
Kod Jana Matejki budzi ogromne kontrowersje, gdy stawia pod znakiem zapytania same korzenie naszego dziedzictwa kulturowego. Damian Bard, nie dbajc o poprawno polityczn, wysuwa powane oskarenia pod adresem polskiego duchowiestwa. Czy rzeczywicie jestemy narodem katolickim? Czy Konferencja Episkopatu Polski uczestniczy w wiatowym spisku Mdrcw Syjonu? Jakie jeszcze tajemnice na temat naszej historii narodowej kryj si w diecezjalnych archiwach?
Waldemaria Depa-Zboynitzky
zgo do usunicia
Pewna aktorka opowiada koleance o niedawnym obiedzie ze znanym reyserem:
- Pokaza mi scenariusz. Wiesz, gwna rola jakby dla mnie stworzona.
Potem poszlimy do niego, eby omwi zamys filmu. I w trakcie rozmowy ten bydlak mwi mi, e widzi mnie w roli pokojwki, ktra na ekranie nie mwi ani sowa!
- No i co? - pyta koleanka.
- No wiesz, rozemiaam mu si prosto w jajca!
zgo do usunicia
Pewien aktor mia w jednej ze scen przeczyta do dugi list. Poniewa list by faktycznie dugi wic na kartce mia ca tre. Jednak koledzy aktorzy postanowili go "ugotowa". W scenie z listem sucy poda mu... pust kartk. Ten rzuci okiem, odda sucemu i powiedzia "Masz, ty czytaj...."
zgo do usunicia
Jeden z wybitnych polskich aktorw przedwojennych by natarczywie nagabywany przez pewna dam o rozmow. eby si od niej uwolni postanowi udawa jka. Jka si tak bardzo, e nie udao mu si wykrztusi porzdnie ani jednego zdania. Dama, zdumiona, wreszcie pyta:
- Ale mistrzu, przecie niedawno, na scenie mwi pan poprawnie!
- Ppppproszszze ppppannni, czczczeggg si nnnnnie rrrrobbi dddddla pppppienidzy!
zgo do usunicia