E-komis


WSZYSTKIE KATEGORIE | OSTATNIO DODANE | LOSOWO WYBRANE | DODAJ DOWCIP
Zadania maturalne dla dresa:


1. Jevgienij posiada AK-47 z magazynkiem na 30 kul. Wystrzeli swoje 13 kul za kadym razem gdy naciska na spust. Ile razy moe wystrzeli zanim bedzie musia zmieni magazynek?

2. Karol posiada 10 gram "czystej kolumbijskiej". Zmiesza j "dwutlenkiem" w stosunku 4 czeci kokainy do 6 czeci "dwutlenku". Sprzeda 6 gramw mieszaniny Marianowi za sum 650 z i 15 gramw Romanowi, po 100 z za gram.
a) kto, Marian czy Roman da si wydyma?
b) Ile gramw mieszaniny zostao Karolowi?
c) jaki jest stopie zanieczyszczenia kokainy Karola?

3. Radek jest alfonsem. Ma trzy dziewczynki, ktre dla niego pracuj. Jeli cena jednego numerku wynosi 110 z, a dziewczynkom dostaje si z tego 60 z, to ile razy kada z dziewczt bedzie musiaa si sprzeda, aby Radek mg oplaci swoje 3 dzienne dawki cracku, cena ktrych wynosi 85 z za skrta?

4. Irina chce odebra cz ze 100 gramw heroiny, ktra kupia w celu otrzymania 20-procentowego zysku. Jakiej masy rodka rozrzedzajcego musi uy?

5. Arkadiusz zarabia 2000 z na kadym skradzionym BMW, 1500 z jeli jest to Japoczyk i odpowiednio 4000 z za 4x4. Jeli ju ukrad dwa BMW i trzy 4x4, to ilu Japoczykw mu zostaje do cignicia, aby otrzyma dochd w wysokoci 30.000 z?

6. Jachu jest od 6-ciu lat w wizieniu za napad z morderstwem. Uzyskane w czasie napadu rodki, tj. 90 000 z ukry w mieszkaniu swojej dziewczyny. Kadego miesica dziewczyna podciga 450 z. Ile pienidzy zostanie Jachowi po wyjciu z wizienia?
Pytanie dodatkowe: ile lat dostanie Jacho, jeli po powrocie na wolno zabije te suke?

7. Marecki przespa si z 6-cioma dziewczynami z gangu. W chwili obecnej w gangu jest 27 dziewczyn. Jaki procent dziewczyn z gangu przelecia Marecki?

8. Podczas ostatniej bitwy z band Ukraicw, Stachu zuy 76 kul z pistoletu utomatycznego, ktre dosigy zaledwie trzech osb:
a) jaka jest jego skuteczno?
b) czy zasuguje aby pozosta w gangu, jeli prg maksymalny wyznaczony przez wspczynnik Pershinga wynosi 23 kule na ubitego Ukrainca?
zgo do usunicia
W szkole:
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy by pierwszy rozbir polski? Pyta nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w ktrym roku bya bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamitam
- To co ty waciwie wiesz? Jak chcesz zda matur?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
zgo do usunicia
Porcja tematw i zada maturalnych:
Jzyk polski:

"Pan Tadeusz" jako utwr niemiertelny. Opisz swj stosunek do literackiego arcydziea, wychodzc od tezy, goszcej e "There can be only one".

Matematyka:
Udowodnij, stosujc odpowiednie zaoenia, w dowolnym zbiorze kwadratw mona wskaza trjktny okrg o co najmniej dwch rodkach.

Biologia:
Na przykadzie koleanki/kolegi przedstaw podstawowe funkcje ukadu rozrodczego ssakw.

Historia:
Oce wpyw Andrzeja Leppera na ruchy narodowowyzwolecze Mulatw w Polsce.

Geografia:
Wyka, e najkrtsza droga prowadzona z Kaliningradu do Moskwy wiedzie przez polski korytarz tranzytowy i nie przechodzi przez Biaoru ani Litw.

Chemia:
Za pomoc drody, wody i cukru wyka substytucyjno przemysu monopolowego w Polsce. Uwaga: za, e przemys winiarski i siarkowy s komplementarne.

Fizyka:
Podaj przynajmniej dwa przykady rozwiza dylatacji czasu w rodkowej europie (wskazwka: rozwaania rozpocznij od pokazania, e w Polsce jest moliwa praca 18 godzin na dob przy zachowaniu 8 godzinnego odpoczynku)

Wiedza o spoeczestwie:
Wyka, na podstawie wybranych przykadw z ycia gospodarczego (powodzie, inwazja Talibw w Klewkach, samoistny opad radioaktywny ze z uranu w Grach Sowich), e Leszek Balcerowicz musi odej.

Muzyka:
Udowodnij, e o ile zapiewanie przez Edyt Grniak hymnu polskiego jest przestpstwem (konstytucyjnie chroniona godno pieni pastwowej), to nie jest nim pijacki ryk kibicw w knajpie ani bzycznenie komrki Idea w wanych chwilach (np. gdy dzwoni Gruby albo Parwa).

W-F:
Opracuj metod treningu pozwalajc gra w Mistrzostwach wiata druynie pikarskiej skadajcej si jedynie z Jerzego Dudka (bramkarz) i Emmanuela Olisadebe (napastnik). Wskazwka: wyka skuteczno metody gry z pominiciem drugiej linii.
zgo do usunicia
Poniej przedstawiamy zadania maturalne z matematyki, istnieje 99% prawdopodobiestwo, e bd one na przyszorocznej maturze - niestety zawsze jest ten jeden procent. Tak czy inaczej, warto je rozwiza:

1. Robotnik wykonuje swoja prace w 4 dni i 5 godzin. Pijany robotnik t sama prace w 7 dni i 8 godzin. Na budowie pracuje 7 robotnikw i 1 majster nadzorujcy. Majster przychodzi trzewy na budow co 3 dzie a do sklepu monopolowego jest 13 minut biegiem.
Oblicz zysk sklepu monopolowego, gdy budowany jest dom dwukondygnacyjny?

2. Jeden projekt 3 studentw wykonuje w 2 miesice. 4 studentw w 2 miesice i 1 tydzie, 5 studentw w 2 miesice i 18 dni.
Oblicz ile musi si zrzuci 6 osobowa grupa studentw, aby kupi projekt i odda go na 2 tygodnie przed kocem semestru?

3. Jasiek chodzi na imprez co tydzie, Mariola co 16 dni. Znajc okres cyklu miesiczkowego Marioli oblicz prawdopodobiestwo, e na wsplnej imprezie wpadn.
Oblicz prawdopodobiestwo, e bd to bliniaki.
Pyt. dodatkowe (+3 punkty) ile bd wynosi alimenty po 6 latach?

4. Hiperpaszczyzna rozpita na ewaluowanej przestrzeni bazowej 25- wymiarowej posiada 17 ekstermw lokalnych. Niech k bdzie dowolnym ciaem i zgodna z waluacj dyskretn dla hipotezy Jakobianowej. Domknicie cakowite piercienia izomorficznego definiuje wskaniki sumacyjne. Ciaa i piercienie maja 1 rn od 0.
Ile bdzie kosztowa piwo Tyskie w Suwakach na przeomie marca i grudnia?

5. Zadanie na ocen celujc: Z ilu jajek robi si makaron 6 jajeczny uwzgldniajc 22% podatek VAT
zgo do usunicia