EKONKA


WSZYSTKIE KATEGORIE | OSTATNIO DODANE | LOSOWO WYBRANE | DODAJ DOWCIP
Komitet partyjny powoa Salomona Rabinowicza na dyrektora burdelu. Ale Rabinowicz odmwi. Na pytanie sekretarza:
- Dlaczego?
Odpar:
- Wiem, jak to bdzie. Przydzielicie mi 10 panienek. Dwie zostan odkomenderowane do pracy partyjnej, dwie do Konsomou, dwie do zwizkw zawodowych, dwie do pomocy przy niwach i dwie na kursy szkoleniowe. Zostan sam i wtedy powiecie: "Rabinowicz, kad si i wykonuj plan".
zgo do usunicia
Towarzyszka Jegorowa poskarya si w organizacji partyjnej, e jej m nie wypenia obowizkw maeskich. Sekretarz wzywa Jegorowa i pyta - dlaczego?
- Towarzyszu sekretarzu, po pierwsze jestem impotentem...
- Nie, towarzyszu Jegorow, po pierwsze jestecie komunist.
zgo do usunicia
- Syszae, e profesor Miedwiediew wynalaz metod przeduania ycia ludzkiego do 150 lat?
- No, teraz to dopiero bd wyroki!
zgo do usunicia
Kazano uczniom przynie po dziesi rubli na fundusz Komunistycznej Partii Etiopii.
- Ojciec powiedzia - wytumaczy si Wowa, ktry pienidzy nie przynis - e w Etiopii nie ma partii komunistycznej!
Po miesicu znw kazano przynie dzieciom po dziesi rubli na fundusz wadzy ludowej w Etiopii.
- Ojciec powiedzia, e w Etiopii nie ma wadzy ludowej - rzek Wowa, ktry znw nie przynis pienidzy.
Po pewnym czasie ponownie kazano przynie po dziesi rubli na godujcych w Etiopii.
- Ojciec powiedzia - stwierdzi Wowa, kadc na stolik trzydzieci rubli - e jeli w Etiopii goduj, to jednak jest tam i partia komunistyczna i wadza ludowa...
zgo do usunicia
Pytanie do radia Erewa:
- Drogie radio, dlaczego nie cytujecie kawaw politycznych?
- Drogi suchaczu, bo nam jest bardzo dobrze, e jemy biay chleb nad Morzem Czarnym, a nie odwrotnie...
zgo do usunicia
Rabinowicza wyrzucono z partii za trzy skandaliczne wydarzenia:
1. Kiedy sekretarz rejonowej organizacji partyjnej zaszed do gabinetu Rabinowicza, zauway tam dwa portrety: Chruszczowa i Breniewa.
- Dlaczego do tej pory nie zdjlicie tego durnia?!
- Ktrego? - spyta Rabinowicz.
2. Zobaczywszy pompatyczny pogrzeb czonka Biura Politycznego Rabinowicz powiedzia:
- Co za rozrzutno! Ja bym za te pienidze cae Biuro pochowa!
3. Sekretarz zapyta Rabinowicza, dlaczego nie by na ostatnim zebraniu partyjnym. - ebym wiedzia - odpowiedzia Rabinowicz, - e to jest ostatnie zebranie, to ca rodzin bym przyprowadzi!
zgo do usunicia
Urzdnik przyszed do pracy pi minut wczeniej - posadzili go za szpiegostwo. Przyszed do pracy pi minut pniej - posadzili go za sabota. Przyszed wic do pracy z dokadnoci do sekundy - posadzili go za antysowieck propagand, mia szwajcarski zegarek...
zgo do usunicia
W kremlowskim gabinecie Breniewa trwa narada dotyczca problemw kosmonautyki.
- Amerykanie niestety wyprzedzili nas - stwierdzi Breniew - wyldowali na ksiycu. My musimy polecie na soce!
- A nie sponiemy? - spyta ktry z kosmonautw.
- Nie trzeba si martwi - odpar Breniew. - Pomylelimy o wszystkim. Polecicie noc..
zgo do usunicia
Student nie zda egzaminu, poniewa nie potrafi wytumaczy rnicy midzy gospodark socjalistyczn a kapitalistyczn.
- Nie martw si - pociesza go ojciec - jeden z moich kolegw potrafi wytumaczy t rnic i ju z egzaminu nie powrci...
zgo do usunicia
Amerykascy archeolodzy odkryli now piramid w Egipcie i odkopali tam mumi faraona. Nie mogli jednak ustali kim by zmary, bowiem mumia nie bya zbyt dobrze zachowana. Zadzwonili wiec po pomoc do Zwizku Radzieckiego. Nastpnego dnia przybyli z Moskwy Sasza i Wania. Poprosili tylko o 2 godziny czasu na rozwizanie tego problemu. Po tym czasie dwaj oficerowie radzieckiego wywiadu wychodz do prasy i owiadczaj:
- Ramzes XVIII!
A Amerykanie na to:
- Jak si to wam udao?
A Ruscy:
- Jak to jak? Przyzna si!
zgo do usunicia
ony dygnitarzy chwal si mami.
- Mj jest zastpc naczelnika wydziau od deputowanych.
- A mj co roku jedzi za granice. W Kominternie pracuje jako Chiczyk...
zgo do usunicia
Zodzieje wamali si do jakiego budynku. Rozgldaj si, a tu nic nie ma. - Niech to diabli wezm! - zakl jeden. - Chyba trafilimy na sklep.
zgo do usunicia
Z okazji setnej rocznicy urodzin Lenina powsta projekt zniesienia w Zwizku Sowieckim kar i zastpienia ich nagrodami. I tak za lekkie przestpstwo proponowano nagrod III stopnia - pobyt w Celi Lenina. Za cisze - nagrod II stopnia - wycieczk Szlakiem Lenina po Syberii. Za najcisze zbrodnie przewidziano nagrod I stopnia - osobiste spotkanie z Leninem.
zgo do usunicia
W siedzibie towarzystwa "Pamiat" dzwoni telefon.
- Tu Rabinowicz, czy to prawda, e ydzi sprzedali Rosj?
- Prawda, ty ydowska mordo! Jeszcze co?
- A gdzie mog dosta swoj dol?
zgo do usunicia
W jednym z nowych miskich sklepw postawiono na estetyk.
- Zawicie z aski swojej kilogram misa - prosi klient.
Ekspedientka w olniewajco biaym chaacie wydobywa wspanialej jakoci papier i mwi do klienta z czarujcym umiechem:
- Prosz poda miso!
zgo do usunicia
W jednym z instytutw zaczto w godzinach pracy wypuszcza na korytarze lwy. Jednak po pewnym czasie zdarzy si wypadek miertelny i lwy usunito.
- Potrzebna ci bya ta sprztaczka - mwi jeden lew do drugiego. - Ja trzydziestu naukowcw zjadem i nikt nie zauway!
zgo do usunicia
W 1965 roku mieszkacy Odessy zwrcili si z prob do KC KPZR: Przywrcie Chruszczowa. Lepiej y dziesi lat bez chleba, ni rok bez dowcipw!
zgo do usunicia
Stoi kolejka przed sklepem.
- Kto temu winien? - niecierpliwi si jeden z czekajcych.
- Jak to kto? Chruszczow! - odpowiada stojcy z tyu.
- Pjd i dam mu w mord! Niech pan pamita, e stoj przed panem!
Wrci po godzinie.
- No i co? Da pan?
- Nie, tam kolejka jeszcze wiksza...
zgo do usunicia
Statki kosmiczne "Sojuz" i "Apollo" lec nad ZSRR.
- Jaki pd do nauki przejawia nard sowiecki - mwi kosmonauta amerykaski z uznaniem - patrz na nas chyba miliony teleskopw.
- Nie - odpowiada Rosjanin - oni tylko pij z gwinta...
zgo do usunicia
Spytano Chruszczowa, czy s w Zwizku Sowieckim zodzieje?
- Nie ma - odpowiedzia Chruszczow. - Tu wszystko jest dobrem narodowym!
zgo do usunicia
Spytali Iwanowa po mierci, czy woli i do piekl, czy do nieba. Postanowi sprawdzi. Zachodzi do nieba, a tam zbawieni siedz na aweczkach, a Anioowie czytaj im gazety. W piekle za pili, grali w karty, krciy si rozebrane dziewczta. Wybra pieko. Zaraz doskoczyo dwch diabw i pocignli go na rozgrzan patelni. - Dlaczego?! - wrzasn - Pokazywalicie co innego!
- To by tylko punkt agitacyjny!
zgo do usunicia
Socjalizm, komunizm i kapitalizm umwili si na spotkanie. Kapitalizm i komunizm czekaj w umwionym miejscu. Wreszcie wpada socjalizm i mwi:
- Przepraszam za spnianie, ale staem w kolejce po miso.
- A co to jest kolejka? - pyta kapitalizm.
- A co to jest miso? - pyta komunizm.
zgo do usunicia
Siedem cudw wadzy sowieckiej:
1. Nie ma bezrobocia, ale nikt nie pracuje;
2. Nikt nie pracuje, ale plan wykonany;
3. Plan wykonany, ale nie mona nic kupi;
4. Nie mona nic kupi, ale wszdzie kolejki;
5. Wszdzie kolejki, ale kraj na progu dobrobytu;
6. Kraj na progu dobrobytu, ale wszyscy niezadowoleni;
7. Wszyscy niezadowoleni, ale gosuj na wadz sowieck.
zgo do usunicia
Rok 1940:
- NKWD? Mj ssiad re kawior!
- Ju jedziemy!
Rok 1970:
- KGB? Mj ssiad re czerwon ryb!
- Ju jedziemy!
Rok 2000:
- Policja? Mj ssiad co re!
zgo do usunicia
Rabinowicz pracowa w zakadzie produkcji wzkw dziecicych. Poniewa ona spodziewaa si dziecka, postanowi wynosi czci z zakadu, a z czasem uskada si cay wzek. Wynosi Rabinowicz, wynosi... Ale jak przyszo do skadania, z ktrej by strony nie zaczyna, zawsze mu wychodzi karabin maszynowy...
zgo do usunicia
Przyjecha Eisenhower z wizyt do Moskwy. - Jak wam si tutaj podoba? - pyta go Chruszczow. - S kraje biedniejsze, to prawda - przyzna Eisenhower - ale tylu pijakw na ulicach, to chyba nie ma nigdzie na wiecie!
- Chtnie bym si o tym przekona w Waszyngtonie - odparowa Chruszczow.
- Przyjedcie wic! Kadego spotkanego pijaka moecie zastrzeli!
Chruszczow wzi subowy pistolet i uda si w podr do Stanw Zjednoczonych. Chodzi po ulicach i nadziwi si nie moe, nigdzie pijakw! W kocu po dwch godzinach znalaz jednego. Zastrzeli go z satysfakcj i powrci do Moskwy.
Rano sekretarz czyta mu pras z caego wiata.
- Jak donosi? Washington Post: Wczoraj w godzinach wieczornych ysy gangster zastrzeli sowieckiego dyplomat...
zgo do usunicia
Przyjecha Chruszczow do kochozu i wpad do dou z kiszonk.
- Nie mw nikomu - prosi pomagajcego mu kochonika - e tu wpadem.
- A wy nie mwcie, Nikito Sergiejewiczu - prosi kochonik - e to ja was wycignem!
zgo do usunicia
Przychodzi Iwanow do sklepu
- Misa nie ma?
- U nas nie ma ryb. Misa nie ma w sklepie obok.
zgo do usunicia
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Chruszczow zwiedza wzorowe gimnazjum. Wanie trwa lekcja religii.
- Kim byli Adam i Ewa? - pyta znienacka jednego z uczniw.
- Rosjanami!
- Dlaczego? - ciekawi si Chruszczow.
- Nie do, e byli goli i bosi, to jeszcze kradli jabka...
zgo do usunicia
Podczas subotnika (sobotniego czynu spoecznego) jeden mczynza kopie doki, a drugi zasypuje.
- Co robicie? - pyta przechodzie.
- Trzeci mia sadzi drzewka, ale nie przyszed.
zgo do usunicia
Po przemwieniu Breniew krzyczy na swojego sekretarza.
- Zamawiaem wystpienie na pitnacie minut, a to trwao ca godzin!
- Leonidzie Iliczu - tumaczy sekretarz - tam byy cztery egzemplarze...
zgo do usunicia
Oficer NKWD przeprowadza inspekcj w podlegej jednostce. W podziemiu koszar widzi trzy trupy. Pyta wic po kolei:
- Ten, co?
- Zmar, bo zjad trujce grzyby.
- A ten?
- Take zjad trujce grzyby.
U trzeciego widzi w gowie dziury od kul. Pyta zatem:
- A temu, co si stao?
- Nie chcia je trujcych grzybw.
zgo do usunicia
Nocny koszmar Breniewa: na Placu Czerwonym siedz Czesi i jedz mac paeczkami...
zgo do usunicia
Nixon zapyta Pana Boga, kiedy w Stanach Zjednoczonych skoczy si bezrobocie. Dowiedziawszy si, e za pidziesit lat, zasmuci si.
- Nie doyj... - mrukn.
Breniew zapyta Pana Boga, kiedy w Zwizku Sowieckim nastpi dobrobyt.
- Nie doyj... - mrukn Bg.
zgo do usunicia
Nixon i Breniew lec nad Zwizkiem Sowieckim. Nixon ze zdumieniem dostrzega baraki z antenami telewizyjnymi.
- Wyprzedzilicie nas - mwi. - Nas, jeszcze nie sta na zakadanie telewizji w chlewach...
zgo do usunicia
Nauczycielka czyta na gos bajk Kryowa: Kiedy wronie da Bg kawaek sera...
- To istnieje Bg? - spyta jeden z uczniw.
- To istnieje ser? - spyta inny.
zgo do usunicia
Na zjedzie KPZR Breniew otrzymuje kartk z pytaniem: Leonidzie Iliczu, dlaczego w kraju nie ma misa? Odpowiada:
- Kroczymy do komunizmu milowymi krokami! Niestety, bydo za nami nie nada...
zgo do usunicia
Na wystawie wisi obraz "Lenin w Poroninie". Przedstawia szaas, z ktrego wystaj dwie pary goych ng - mska i eska.
- Nogi nale do Dzieryskiego i Krupskiej - wyjania przewodnik.
- A gdzie Lenin?
- W Poroninie!
zgo do usunicia
Na posiedzeniu Biura Politycznego Breniew ruga swoich kolegw, e coraz bardziej zmieniaj si w grup starcw trawionych amnezj. Przytacza dowd: - Kilka dni temu, gdy w czasie pogrzebu tow. Pelsze zagraa orkiestra, tylko ja poprosiem wdow do taca.
zgo do usunicia
Na czym polega wyszo systemu sowieckiego? Przezwycia on trudnoci o jakich si innym systemom nawet nie nio!
zgo do usunicia
Milicjant przyprowadzi do komisariatu mod par.
- Towarzyszu komendancie, obchodz park i widz: oni pod krzakiem j... si!
- Nie j... si, Prochorow, tylko spkuj!
- Tak i ja, towarzyszu komendancie, z pocztku sdziem, ale podchodz bliej, patrz: j... si!
zgo do usunicia
Mczyzna na ulicy widzi plakat z napisem: Lenin umar, ale jego sprawa yje!
- Byoby lepiej, eby on y... - szepcze do siebie.
zgo do usunicia
Lenin i unaczarski odwiedzili w 1920 roku wystaw malarzy futurystw.
- Nic nie rozumiem - powiedzia Lenin.
- Nic nie rozumiem - przyzna te unaczarski.
To byli ostatni sowieccy przywdcy, ktrzy nie znali si na sztuce.
zgo do usunicia
Inspektor Wydziau Wiz i Rejestracji odradza uczonemu ydowi emigrowa do Izraela.
- Prac ma pan dobr, mieszkanie wygodne. Czego jeszcze panu brakuje?
- Ja sam to bym nie wyjeda, ale maonka nalega...
- No przecie to pan jest mczyzn! Nie moe pan przekona ony?
- Ale rodzice maonki te chc jecha...
- No to niech wszyscy jad, a pan niech zostaje!
- Ale ja jestem jedynym ydem w rodzinie...
zgo do usunicia
Idzie pijak przez Plac Czerwony i krzyczy:
- Niech yje towarzysz Chruszczow! Niech yje towarzysz Chruszczow!
- Co wy, towarzyszu - zwraca mu kto uwag - nowy kult jednostki propagujecie?!
- Niech yje towarzysz Chruszczow! - krzyczy dalej pijak. - Za moj emerytur!
zgo do usunicia
Idzie Iwanw przez Plac Czerwony w jednym bucie.
- Zgubilicie? - pyta go milicjant.
- Nie, znalazem!
zgo do usunicia
Gorbaczow rozpoczynajc pierestrojk, obieca kademu obywatelowi mieszkanie do 2000 roku. Nie wiadomo tylko czy od narodziny Chrystusa, czy od rozpoczcia pierestrojki...
zgo do usunicia
Gdy ju kierownictwo czechosowackie w sierpniu 1968 roku opucio Moskw, Breniew rozmarzy si.
- Ale pikny zegarek mia Dubczek - mwi do Kosygina.
- Poka!
zgo do usunicia
Dzieryski telefonuje do Lenina.
- Wodzimierzu Iliczu, kiedy rozstrzeliwa, po obiedzie czy przed?
- Koniecznie przed obiadem! A obiady oddajcie dzieciom. Dzieci robotnikw goduj!
zgo do usunicia
Do Lenina przyby wysannik.
- Dzie dobry towarzyszu, usidcie, wy oczywicie biedniak?
- Chyba nie, Wodzimierzu Iliczu, mam konika... - Aha! redniak?
- Jakby to powiedzie, Wodzimierzu Iliczu, jadam codziennie i dzieci te... - Aha! To jestecie kuakiem! Feliksie Edmundowiczu, rozstrzela towarzysza!
zgo do usunicia
Do gabinetu Lenina wchodzi sekretarka.
- Wodzimierzu Iliczu na wasze nazwisko przysza paczka z Czerwonego Krzya..
- Dzieciom! Wszystko dzieciom!
- Ale, towarzyszu, tam s prezerwatywy...
- Przeku i odda mienszewikom!
zgo do usunicia
Dlaczego Chruszczow przedkada hodowl wi nad hodowl owiec? Owce s przeytkiem. Do dzi becz: Beeeee-ria! Beeeee-ria! winie za wspieraj parti i rzd: Chnru-szczow! Chrrru-szczow!
zgo do usunicia
Delegacja robotnikw sowieckich zwiedzia w Stanach Zjednoczonych zakad samochodowy.
- Do kogo on naley? - pyta jeden z robotnikw.
- Do Forda!
- A czyje s te samochody na parkingu?
- Robotnikw!
Po jakim czasie przyjechaa z rewizyt delegacja amerykaska.
- Czyj to zakad? - zapytali na wstpie.
- Robotnikw!
- A czyj samochd stoi przed bram?
- Dyrektora...
zgo do usunicia
Ciemn noc przed dom podjeda samochd na zgaszonych wiatach. Po chwili kto zacz wyamywa drzwi. Przeraony gospodarz pali ksiki i notatki.
- Przesta pali - rozlega si gos zza drzwi. - To nie rewizja. Przyjechalimy porabowa!
zgo do usunicia
Chruszczow zaoy si z Kennedy'm kto bdzie szybszy na 100 metrw . Jako modszy, bardziej wysportowany wygra Kennedy.
Na drugi dzie "Prawda" napisaa: "Serce Narodu Radzieckiego Towarzysz Chruszczow zaj zaszczytne drugie miejsce, Kennedy za by przedostatni".
zgo do usunicia
Chruszczow zajeda do kochozu i po ojcowsku rozmawia z kochonikami.
- No to jak yjecie? - zaartowa Chruszczow.
- Dobrze yjemy! - zaartowali kochonicy.
zgo do usunicia
Chruszczow wysa nowy gatunek kiebasy do analizy za granic. Wkrtce nadesza odpowied: Szanowny panie Chruszczow, z przyjemnoci zawiadamiamy, e w paskim kale glist nie wykrylimy...
zgo do usunicia
Chruszczow wrci ze Stanw Zjednoczonych w zym humorze.
- Niedobrze - mwi do Mikojana - Kennedy powiedzia mi, e wynaleli wanie tak maszyn, ktra oywia zmarych. Wic ja mu powiedziaem, e wynalelimy rodek dopingujcy, po ktrym czowiek biega szybciej, ni samochd. Skd ja teraz wezm ten rodek?!
- Nie martw si - pociesza go Mikojan. - Jeli oni potrafi oywi Stalina, to ty pobiegniesz szybciej od najszybszego samochodu!
zgo do usunicia
Chruszczow odwiedzi wzorow chlewni. Kolegium redakcyjne "Prawdy" dyskutuje jaki da podpis pod zdjciem. Upad pomys: Towarzysz Chruszczow wrd wi, a take: winie wok towarzysza Chruszczowa. W kocu zdjcie ukazao si z podpisem: Towarzysz Chruszczow (trzeci z lewej).
zgo do usunicia
Chruszczow nie mg si nadziwi, skd ma Kennedy takie wyczucie polityczne. W kocu go o to zapyta.
- To proste - rzek Kennedy - mam numer telefonu do piekla. Wszystko mi mwi. Ale minuta rozmowy kosztuje tysic dolarw...
Chruszczow zapisa numer i wkrtce sam zadzwoni do pieka. Rozmawia dwie godziny a zapaci tylko pi kopiejek za minut. Zdziwiony zadzwoni do informacji.
- Dlaczego Kennedy paci za rozmow z piekem tysic dolarw za minut, a ja pi kopiejek?
- Dla niego to rozmowa zamiejscowa...
zgo do usunicia
Chruszczow napisa referat. - Powiedz mi - zwrci si do starego przyjaciela - co w nim jest niedobre. Tylko ty powiesz prawd, tyle wok wazeliniarstwa...
- W zasadzie wszystko w porzdku, Nikito, ale "zasraniec" pisze si razem, za "w dup" oddzielnie...
zgo do usunicia
Breniew spotka si z papieem.
- Dlaczego ludzie wierz w chrzecijaski raj - spyta - a nie chc wierzy w raj komunistyczny?
- Bo my swego raju nie pokazujemy...
zgo do usunicia
Breniew przemawia.
- Towarzysze syjonici!
Na sali zapanowaa konsternacja. A i Breniew poczu, e powiedzia co niewaciwego. Uwanie spojrza na kartk i jeszcze raz zacz.
- Towarzysze! Syjonici znowu przygotowuj...
zgo do usunicia
Breniew obudzi si z krzykiem.
- Co si stao Leonidzie Iliczu? - pyta go Podgorny.
- ni mi si koszmar. Wydawao mi si, e zostaem swoim zastpc.
zgo do usunicia
Aleksander Macedoski, Cezar i Napoleon obserwuj defilad na Placu Czerwonym.
- Gdybym mia sowieckie czogi - mwi Aleksander - nikt by mnie nie pokona!
- Gdybym mia sowieckie samoloty - mwi Cezar - podbibym cay wiat!
- A gdybym ja mia gazet "Prawda" - mwi Napoleon - to do dzisiaj nikt by si nie dowiedzia o Waterloo...
zgo do usunicia
Achmatow zorganizowa spdzielni. Od razu wszyscy pracownicy zaczli lepiej zarabia. Wzbudzio to zrozumiae podejrzenia odpowiednich urzdw. Po pewnym czasie przyszo zawiadomienie, e musi zapaci 7456 rubli i 45 kopiejek podatku. Achmatow uczyni to natychmiast bez upominania si o znik ani odroczenie.
Zapewne wadzom wydao si to podejrzane, bo niewiele wody w Wodze upyno, kiedy Achmatow otrzyma zawiadomienie, e musi koniecznie dopaci 14529 rubli. Nazajutrz Achmatow wpaci wszystko, co do kopiejki. Kolejny podatek w wysokoci 43789 rubli i 50 kopiejek uici w cigu trzech dni, ale w terminie!
Kiedy jednak na rachunku Achmatowa pojawia si okrga suma 100000 rubli, przyszed do urzdu z walizk.
- Ja ju nie mam si, radcie sobie sami - powiedzia wyjmujc z walizki rczn maszynk drukarsk.
zgo do usunicia
- Zawau serca mona unikn, eliminujc miso z jadospisu...
- To wkrtce Zwizek Sowiecki bdzie najzdrowszym krajem na wiecie!
zgo do usunicia
- Zaproponowaem dyrektorowi apwk, a on mi wskaza drzwi...
- Wyrzuci?
- Nie, kaza sprawdzi, czy nikt nie podsuchuje...
zgo do usunicia
- Za co zosta obalony Podgrny?
- Za komplement. Powiedzia Breniewowi, e lepiej wyglda w dniu swoich siedemdziesitych urodzin, ni wadza sowiecka w dniu szedziesitych...
zgo do usunicia
- Za co siedzisz? Za polityk?
- Nie, za hydraulik.
- Jak to?
- Wezwali do komitetu, ebym rur naprawi. Patrz na ni i mwi: To nic nie da, trzeba zmieni cay system...
zgo do usunicia
- Za co Breniew otrzyma stopie marszaka?
- Za zdobycie Kremla...
zgo do usunicia
- Wszystko u was droeje?
- Nie wszystko. Rubel coraz taszy.
zgo do usunicia
- Towarzyszu Andropow - melduje sekretarz osobisty - ambasador Polski do was.
- Wprowadzi.
zgo do usunicia
- Towarzysze, ktrzy gosowali na Jurija Wadimirowicza Andropowa mog opuci rce... i odej od ciany.
zgo do usunicia
- Tato - spyta Wania - czy t budow ogrodzili, eby nikt nie widzia, co tam robi?
- Nie, synku, eby nikt nie widzia, e tam nic nie robi...
zgo do usunicia
- Syszelicie? Andropow zama rk.
- Komu?
zgo do usunicia
- Po co wymylono realizm socjalistyczny?
- eby nikt nie zechcia opisywa socjalizmu realistycznie!
zgo do usunicia
- Panie doktorze - skary si Iwanw - nie wiem, co si ze mn dzieje. Myl o jednym, mwi drugie a robi trzecie!
- Wszystko w porzdku! Jestecie normalnym sowieckim czowiekiem...
zgo do usunicia
- O czym mylicie Leonidzie Iliczu? - pyta dygnitarz Breniewa.
- Nie wiem jak si nazwa: Leonid I, czy te Ilicz II...?
zgo do usunicia
- Na jakie kategorie dziel si obywatele sowieccy?
- Na czerwonych i czarnych. Czarni - jed czarnymi wogami, konsumuj czarny kawior i zaopatruj si gwnie na czarnym rynku. Czerwoni - chodz z czerwonym nosem na Plac Czerwony, z czerwonym sztandarem.
zgo do usunicia
- Leonidzie Iliczu - zwrci si Kosygin do Breniewa - dzi rano daem rozkaz otwarcia granic.
- Co ty, zwariowae?! Wszyscy uciekn, we dwch zostaniemy!
- A kto drugi?
zgo do usunicia
- Kto to jest komunista?
- Czowiek, ktry przeczyta dziea Marksa i Lenina.
- A kto to jest antykomunista?
- Ten, ktry je zrozumia.
zgo do usunicia
- Kto to jest dziadek Mrz? - pyta dziecko.
- To partyjny brat w. Mikoaja - odpowiadaj rodzice.
zgo do usunicia
- Kto jest najwybitniejszym iluzjonist w wiecie?
- Chruszczow! Posadzi kukurydz w ZSRR, plon zebra w Kanadzie...
zgo do usunicia
- Kiedy bdzie wiadomo, e na Kubie jest ju socjalizm?
- Jak Castro zacznie importowa cukier!
zgo do usunicia
- Jedn nog twardo stoimy w socjalizmie - mwi Chruszczow w przemwieniu do kochonikw - a drug zrobilimy ogromny krok w kierunku komunizmu!
- Dugo trwaa burzliwa owacja, na koniec da si sysze gos z koca sali:
- I jak dugo bdziemy tak tkwi w rozkroku?!
zgo do usunicia
- Jakie zasadnicze zmiany miay miejsce tylko przez jedn piciolatk?
- Jak w 1952 roku kto powiedzia, e Stalin jest durniem, ju w ten sam dzie by rozstrzelany. A jak kto teraz powie, e Chruszczow jest durniem, to dostanie osiem lat... za rozgaszanie tajemnicy pastwowej!
zgo do usunicia
- Jakie s trzy drogi do socjalizmu?
- Droga Lenina, droga wdlina i droga benzyna...
zgo do usunicia
- Jakie jest credo czowieka sowieckiego?
- Lepiej na wszystko patrze przez palce ni przez kraty.
zgo do usunicia
- Jaka jest rnica midzy kaczk normaln a dziennikarsk?
- Na pierwsz woaj: "ta, ta, ta"; na drug: "TASS, TASS, TASS"...
zgo do usunicia
- Jaka jest rnica midzy demokracj a demokracj socjalistyczn?
- Mniej wicej taka, jak midzy krzesem a krzesem elektrycznym!
zgo do usunicia
- Jak zrujnowa gospodark USA?
- Wysa radzieckich doradcw.
zgo do usunicia
- Jak si podzieli "Kapita Marksa?
- Na kapita i Marksa. Kapita wzi zachd, a Marksa wschd.
zgo do usunicia
- Ilu jest u nas ydw? - pyta Breniew Kosygina.
- Trzy, cztery miliony.
- A jeeli zezwolimy im wyjecha, ilu zechce?
- Dziesi, dwanacie milionw...
zgo do usunicia
- Gdzie pan zdoby ten papier toaletowy?
- Z czyszczenia chemicznego nios...
zgo do usunicia
- Dlaczego u was nie ma strajkw? - pyta Nixon Breniewa.
- Nasz nard zawsze popiera wszystkie uchway partii i rzdu! Jutro bdzie mityng, zapraszam.
Na wiecu w obecnoci Nixona czytaj nowe uchway.
- Od jutra wszystkie zarobki bd obnione o dziesi procent!
Burzliwe oklaski.
- Co dziesity obywatel wyjeda jutro na budow magistrali kolejowych na Dalekim Wschodzie.
Owacja.
- Jutro co dziesity obywatel zostanie powieszony!
Cisza. Nixon zatar rce z zadowolenia.
- No i co panie Breniew?
Breniew nie zdy odpowiedzie. Kto z tumu zapyta:
- Sznurek swj przynie, czy zwizek zawodowy zapewni?
zgo do usunicia
- Dlaczego tak dugo nie byo czystki w partii?
- eby nie zabrudza szeregw bezpartyjnych!
zgo do usunicia
- Dlaczego Rokossowski zosta marszakiem Polski?
- Bo taniej jest ubra w polski mundur jednego ruskiego ni cae wojsko w ruskie mundury.
zgo do usunicia
- Dlaczego Lenin nosi trzewiki, a Stalin ju buty z cholewami?
- Bo w czasach Lenina Rosja bya zapaskudzona tylko do kostek!
zgo do usunicia
- Dlaczego Breniew jest tylko marszakiem, a nie generalissimusem?
- Przecie on by nigdy tego sowa nie wymwi!
zgo do usunicia
- Czym s brwi Breniewa?
- To wsy Stalina, ale na wyszym poziomie...
zgo do usunicia
- Czym Paryanin rni si od Kijowianina?
- Paryanin jak tylko usidzie, od razu opowiada dowcipy. Kijowianin jak tylko opowie dowcip, od razu bdzie siedzia...
zgo do usunicia
- Czy ZSRR moe docign USA?
- Moe, ale nie powinien przegania... Bdzie wida aty na tyku.
zgo do usunicia
- Czy wiesz, e Breniew by "cudownym dzieckiem"?
- Niemoliwe!
- Ot w wieku piciu lat rozmawia tak samo jak w wieku siedemdziesiciu.
zgo do usunicia
- Czy to prawda, e Andropow zna jzyk angielski tak jak rosyjski?
- Niezupenie. On rosyjski zna tak jak angielski...
zgo do usunicia
- Czy system socjalistyczny jest ywotny?
- Tak! Kapitalizm by tego burdelu nawet rok nie wytrzyma!
zgo do usunicia
- Czy s ujemne strony zwycistwa nad Niemcami?
- Dwie! Po pierwsze: Armia Sowiecka zobaczya Europ. Po drugie: Europa zobaczya Armi Sowieck...
zgo do usunicia
- Czy mona sonia zawin w gazet?
- Tak. Jeli w niej jest wydrukowane przemwienie Chruszczowa!
zgo do usunicia
- Czy moe istnie w Zwizku Sowieckim partia opozycyjna?
- Nie moe. Gdyby dali zezwolenie, to wszyscy by do niej wstpili i znw byaby jedna...
zgo do usunicia
- Czy lepsze pieko socjalistyczne czy kapitalistyczne?
- Socjalistyczne! To zapaek nie ma, to kocio w remoncie, to diaby na zebraniu partyjnym...
zgo do usunicia
- Czy Chruszczow wierzy w Boga?
- Z pewnoci. Przecie urzdzi wielki post.
zgo do usunicia
- Czego najbardziej obawia si Breniew?
- e Chiczycy naucz si walczy jak ydzi, a ydzi mnoy jak Chiczycy...
zgo do usunicia
- Czego Chruszczow nie zdy zrobi?
- Odznaczy pomiertnie Mikoaja II orderem Lenina za stworzenie sytuacji rewolucyjnej w Rosji...
zgo do usunicia
- Co zbieraj, gdy nie ma urodzaju?
- Plenum!
zgo do usunicia
- Co to jest: wiele gw, dugi ogon, ponce lepia, jaja mae i brudne.
- Smok?
- Nie. Kolejka po jajka.
zgo do usunicia
- Co to jest wrona?
- To gobek pokoju w aobie po Stalinie.
zgo do usunicia
- Co to jest szczcie?
- Mieszka w Zwizku Sowieckim.
- A nieszczcie?
- Mie to szczcie.
zgo do usunicia
- Co to jest skleroza w ZSRR?
- To jest wtedy, gdy czowiek stojc w przedpokoju z pust torb zastanawia si czy mia i na zakupy, czy wanie z nich wrci.
zgo do usunicia
- Co to jest radziecka wolno sowa?
- Uwiadomiona potrzeba milczenia!
zgo do usunicia
- Co to jest mieszanie pieprzu z demem?
- Zebranie partyjne: jeden pieprzy, reszta drzemie...
zgo do usunicia
- Co to jest komunizm?
- Kara za rewolucj padziernikow.
zgo do usunicia
- Co to jest komunizm po chisku?
- Wadza sowiecka plus sterylizacja caego kraju.
zgo do usunicia
- Co to jest gobek pokoju?
- Duch wity po ideologicznym przeszkoleniu.
zgo do usunicia
- Co to jest biznes po sowiecku?
- Ukra skrzynk wdki, wdk sprzeda, a pienidze przepi!
zgo do usunicia
- Co ma wsplnego ZSRR z USA?
- W obydwu krajach rubel jest bezwartociowy.
zgo do usunicia
- Co jest w ZSRR najbardziej trwae?
- Czasowe trudnoci.
zgo do usunicia
- Co by zrobi, gdyby nagle otworzyli granice?
- Wlazbym na drzewo, eby nie zdeptali...
zgo do usunicia
- Co by byo, gdyby Breniewa poar smok?
- Przez dwa tygodnie sraby orderami!
zgo do usunicia
- Co bdzie, jak na Saharze zbuduj socjalizm?
- Wkrtce zaczn si kopoty z zaopatrzeniem w piasek...
zgo do usunicia
- Co bdzie, gdy ju zostanie wykonany program ywnociowy?
- Spis pozostaej przy yciu ludnoci...
zgo do usunicia